Kat:
Zcela na okraji vrcholně středověké společnosti byl mistr popravčí – kat. Přestože byla jeho přítomnost ve městech praktikujících útrpné právo nevyhnutelná, společnost ho nikdy nepřijala. Žil na okraji města a často i mimo něj. Za svou službu byl i velice špatně placen, takže si musel přivydělávat jako ranhojič, ras a nebo dokonce jako čistič veřejných záchodů.

 Jeho služby mohly být využívány při výsleších. Podezřelým byly nasazovány palečnice, španělské boty, byli natahováni na žebřík či podrobováni jiným útrapám. Protože ale u drobných přečinů museli pachatelé mučení ve zdraví přečkat, byl kat i výborným ranhojičem.

Pokud byl někdo odsouzen za nějaký přečin, byl kat vykonavatelem rozsudku. Prováděl popravy, mezi které patřilo lámání v kole, věšení a velikým uměním bylo stětí mečem. Zlodějům byly sekány ruce, odpadlíci a kacíři byli cejchováni a podvodníci byli zavíráni do klády či připoutáváni k pranýři.


Zpět na řemesla

Zpět na hlavní stranu